Ved repræsentantskabsmødet den 11. september 2021 blev følgende valgt til hovedbestyrelsen af Danmarks Kaninavlerforening:

 - Formand: Torben Christensen

 - Næstformand: Bent Knudsen

 - Anton Dam

 - Jesper Tranberg

 - Lars Sørensen

 - Michael Ostermann

 - Mogens Hollensen

  1. suppleant: Bent Jensen
  2. suppleant: Inge Andersen

Som den opmærksomme læser af vores tidsskrift allerede i marts kunne konstatere, har HB ensstemmigt valgt at udnævne Hedvig Jørgensen til æresmedlem af Danmarks Kaninavlerforening.

Hedvig har for mange af DK’s medlemmer altid været en fast bastion i vores forening. Igennem en menneskealder har hun været formand i Hørsholm-Lyngby KAF, hun var i mange år en god og loyal næstformand i landsledelsen, hun har haft plads i en lang række forskellige af DK’s udvalg, hun har som en af de få i DK slået sine folder både i udstillingsmiljøet og i hopmiljøet f.eks. som leder af landsudstillingens sekretariat og som hopdommer gennem mange år. Det er simpelthen ikke muligt at opremse alle de steder, hvor Hedvig har ydet en indsats.

Denne formidable indsats igennem 60 år synes vi i HB bør honoreres med et æresmedlemskab, for der findes næppe nogen i DK’s landsorganisatoriske arbejde, som ikke er blevet påvirket af Hedvig.

Her i Repræsentantskabsmødets rammer har Hedvig også gennem årene været en fast og uundværlig bestanddel. Når hun langsomt skridtede op gennem salen efter at have bedt om ordet, så vidste man jo godt som HB-medlem, at nu gjaldt det om at lytte efter, for ellers risikerede man at få klemt et par ømme ligtorne, når der var noget, som efter Hedvigs bedømmelse godt kunne være klaret bedre og mere elegant end tilfældet måske var. Personligt har jeg ikke altid været fuldstændig enig i alle Hedvigs betragtninger her på repræsentantskabsmøderne, men omvendt har jeg heller aldrig hørt et indslag fra Hedvigs side, som ikke manede en til eftertanke.

Vi vil fra HB’s side benytte lejligheden til at hylde dig og sige dig tak for en helt enestående indsats.


 

Som Årets Ildsjæle har HB udpeget Camilla Kirk, Patricia Møllnitz og Vibeke Nielsen, alle fra Roskilde Kaninavlerforening.

Gennem et unikt teamsamarbejde har disse 3 piger i løbet af kort tid skabt et fantastisk hopmiljø i Roskilde, som i den grad har tiltrukket nye medlemmer, således Roskilde KAF blev den lokalforening i hele Danmark, som kunne mønstre den største medlemsmæssige fremgang.

Ligeledes er Camilla og Patricia i top 5 over de hopdommere, som har dømt flest konkurrencer de sidste 2 år. Camilla har derudover i mange år haft plads i Hopudvalget, hvor hun kommer med mange gode indspark til debatten.

Hjertelig tillykke til jer alle tre.

Camilla, Patricia og Vibeke var desværre ikke til stedet til repræsentantskabsmødet, så derfor modtog formand for Roskilde Kaninavlerforening, Kate Nielsen, prisen for dem.

Bemærk: Som en konsekvens af den langvarige nedlukning, som følge af coronapandemien, valgte HB ikke at uddele nye priser i 2021, men fastholde de personer, som var blevet indstillet og valgt i 2020, men som følge af det aflyste Repræsentantskabsmøde dette år ikke var blevet behørigt hyldet.


 

Årets Foreningslederpris gik til lokalforeningsformanden for Djursland Kaninavlerforening Jens Peter Mogensen, som i en årrække har stået i spidsen for en lokalforening med en stabil og kontinuerlig udvikling kendetegnet ved en god medlemspleje, en række initiativer til at hjælpe nye medlemmer godt i gang og en række udstillinger, som har tiltrukket flere og flere udstillere – senest den sidst afholdte landsudstilling med over 1300 dyr.

Bemærk: Som en konsekvens af den langvarige nedlukning, som følge af coronapandemien, valgte HB ikke at uddele nye priser i 2021, men fastholde de personer, som var blevet indstillet og valgt i 2020, men som følge af det aflyste Repræsentantskabsmøde dette år ikke var blevet behørigt hyldet.


 


Repræsentantskabsmappen for 2021 er nu on-line og kan downloades for dem, som har digital adgang.


 

Ud over de  sidste nye hopdommere har Anna Katrine Husted, Holbæk bestået hopdommerprøven.
Tag godt i mod dem ude i foreningerne.


 

Sarah Madsen, Frederikshavn KAF


 

Julie Bøje Due Jensen, Horsens KAF


 

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.