På Hovedbestyrelsens aprilmøde blev det besluttet at rykke årets Repræsentantskabsmøde til

                                            Lørdag den 11. september kl.10.00

Baggrunden for denne ændring er, at myndighederne – siden vi fastlagde mødet til maj – har fremlagt en genåbningsplan, hvor man imidlertid skal lede længe for at finde noget om, hvornår man kunne forvente det indendørs forsamlingsforbud hævet eller afskaffet. Ser man på den vaccinationsplan, som er blevet fremlagt, forventes alle, der ønsker det, vaccineret ultimo juli. Ved at placere Repræsentantskabsmødet i september skulle der dermed være god margen til afholdelse af lokale generalforsamlinger mm.

Mødet vil som tidligere nævnt finde sted i Ullerslev Kultur- & Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Forslag til mødet skal være forretningsfører Susanna Mørck Kristensen eller formand Torben Christensen i hænde senest den 15. august 2021. Samme dato skal delegerede og andre gæster have tilmeldt sig hos Susanna.

Nærmere information om mødet følger i blad nr. 7/8 – 2021.

Efter forespørgsel hos de relevante myndigheder kan flg. tilføjes udmeldingen fra HB:
ifm. udendørs træning eller arrangement anses det ikke for forkert at opstille en pavillon med 1 lævæg/ teltvæg og tag på.
Da det er den lokale politimyndighed, der træffer afgørelse om, hvorvidt et arrangement overholder de udstukne restriktioner, anbefales det altid at tage en snak med disse, inden arrangementet sættes i værk.

Hovedbestyrelsen


 

Regeringens seneste udmelding åbner op for, at der pr. 1. marts 2021 kan afholdes udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi med op til 25 personer.

Vi forventer i løbet af uge 9 at modtage mere præcise tolkninger fra myndighederne på, hvordan "udendørs" skal tolkes, men indtil da må vi tolke det som telte, garager, halvtage etc. ikke er ok. Så snart vi har mere præcise informationer meldes dette ud her på hjemmesiden.

Man skal som forening være opmærksom på, at der kan være lokale lempelser/ skærpelser, som man selv er ansvarlig for at holde sig orienteret omkring f.eks. ved at kontakte de lokale myndigheder.

Samlinger, som ikke er organiseret af lokalforeningen, er ikke en foreningsaktivitet og er dermed omfattet af forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. Husk i øvrigt at overholde de almindelige tiltag med rigelig mængder af håndsprit, mindst 2 meters afstand osv.

Hovedbestyrelsen


 

Webinar-workshop: Hvad kan jeg dyrke af kaninfoder i haven?

Så har vi igen et gratis webinar planlagt til vores medlemmer, hvor du kan lære nyt ved at deltage hjemme fra din computer eller telefon :-)
𝗗𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗴 𝗲𝗿 𝗲𝗺𝗻𝗲𝘁: Hvad kan jeg dyrke af kaninfoder i haven?
𝗧𝗶𝗱𝘀𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁: Onsdag den 24. februar kl. 19:30

Læs nærmere under aktiviteter

Både Poul Erik Søndergaard og Søren Dalsgaard er stoppet som Kanin dommere.
Vi takker dem for deres tid som dommere.

Torben Vernersen
Dommerudvalget


 

Der har tilsyneladende hersket tvivl om forsamling af foreningsmedlemmer til blandt andet bedømmelse af kaniner.
Vi har talt med myndighederne omkring forholdet. Politiet henviste til Coronasmitte.dk, hvor der henvistes til hjemmesiden: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/midlertidige-restriktioner-i-hele-landet
Punktet Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter skal tolkes således:
Der er fortsat forsamlingsforbud i Danmarks Kaninavlerforening, hvilket betyder at der ikke må foregå foreningsaktiviter, herunder møder, private- eller kassebedømmelser samt hoparrrangementer.
Møder via Zoom og telefonmøder kan afholdes uden problemer :-)

Hovedbestyrelsen


 

Alle medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening ønskes et godt nytår. Året, som nu rinder ud, bliver næppe et år, de fleste tænker tilbage på med taknemmelighed. Men et gammelt ordsprog siger, det altid er mørkest lige før daggry, og vi må i sandhed sige, at vores gamle forening i lighed med hele det danske samfund længes efter daggry og lysere tider.

2020 var året, hvor Danmarks Kaninavlerforening fyldte 125 år. En landsudstilling med flere dyr end vi har set i mange år og en jubilæumsfest med mere end 120 deltagere står som årets lyspunkter, men mindre end en måned efter disse blev hele samfundet lukket ned og dermed var det stort set også slut med foreningsaktiviteterne i DK. Aflyst repræsentantskabsmøde, aflyste dyrskuer overalt, aflyst DM i hop og en udstillingssæson i ruiner bl.a. med den aflyste LU til februar var hvad resten af året bød på. Heldigvis kan vi her ved indgangen til 2021 se enkelte lyspunkter i mørket. Fremkomsten af vacciner mod den frygtede sygdom giver os håb om, vi i 2021 langsomt vil kunne vende tilbage til mere normale tilstande og dermed også genoptage de foreningsaktiviteter, som alt for længe har måtte lægge brak.

Med disse ønsker vil jeg se frem til et bedre og mere lykkebringende år for vores forening.

Torben Christensen
Landsformand


 

Efter dagens udmelding fra regeringen om de nyeste restriktioner, som gælder til den 28 februar 2021, har vi besluttet at aflyse LU i Slagelse.
Der er selvfølgelige en mulighed for, at de sidste stramninger bliver ophævet før at LU skal løbe af stablen.
Men der er simpelthen for mange usikre faktorer, der kan spille ind.
Så derfor har vi i dag taget denne triste beslutning.
Vi håber, at det i starten af det nye år bliver lidt mere normale tilstande, så vi igen kan mødes på udstillingerne på tværs af landsdelene.
God jul til alle
 
Midt- og Vestsjællands Kaniner
Hillerød Kaninavlerforening
Hørsholm-Lyngby Kaninavlerforening
Roskilde Kaninforening.
Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.