Maja Semberg Øst- og Midtfyn har bestået den afsluttende hopdommerprøve.

Hopudvalget ønsker tillykke


 

Anja Semberg Øst- og Midtfyn har bestået den afsluttende hopdommerprøve.

Hopudvalget ønsker tillykke


 

Der er konstateret VHD 2 i en mindre kælekaninbesætning ved Køge.
9 ud af 14 kaniner er døde.

Veterinærudvalget


 

Line Holse Hansen fra Roskilde og Omegns Kaninavlerforening har nu bestået kaninhop-dommerprøven.
Vi ønsker tillykke og ønsker alt held med dommergerningen

Hopudvalget


 

Der er konstateret et bekræftet udbrud af VHD i Lejre.

Jørgen Larsen


 

DK afholder dommerkursus den 18. september 2021.
Der kan derfor ikke bookes danske dommere denne dato.

 

Torben Vernersen


 

Landsdelsmødet i Horsens den 5. oktober er aflyst pga. meget få tilmeldinger, som følge af det aflyste repræsentantskabsmøde.


 

På grund af situationen omkring Covid-19 aflyses Repræsentantskabsmødet, der var planlagt til afholdelse den 10. oktober, definitivt.

En enig hovedbestyrelse står sammen med foreningens Lovudvalg bag denne beslutning. En aflysning er et usædvanligt skridt, som er meget beklageligt, men endnu mere beklageligt ville det være, hvis mødets afholdelse resulterede i, at nogle af de fremmødte blev smittet og syge.

HB vil snarest melde en dato ud for mødets afholdelse i 2021, og gør allerede nu opmærksom på, at hvis Covid-19 situationen også umuliggør dette mødes afholdelse, vil mødet blive gennemført som et online-møde via zoom, som vi bl.a. kender det fra vores webinarer.

Alle indbetalte beløb vedrørende Repræsentantskabsmødet 2020 vil snarest blive tilbagebetalt af hovedkontoret.

Som det fremgår af dette års Repræsentantskabsmappe ønsker Lone Arildskov ikke genvalg til HB, og hun udtræder efter eget ønske derfor af HB og erstattes af den valgte 1. suppleant Rasmus Bjerner. Tak til Lone for indsatsen og velkommen tilbage til Rasmus.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at arrangementer og aktiviteter i lokalforeningers regi fortsat må gennemføres under hensyntagen til myndighedernes anvisninger.

På hovedbestyrelsens vegne

Torben Christensen

Landsformand


 

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.