Kaninavlerforening for alle
Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde. 
DK har medlemmer over hele landet. 
DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner.

DK's historie 
DK blev stiftet den 6. marts 1895. Indtil 1937 var navnet "Foreningen til Kaninavlens Fremme". 
I formålsparagraffen hedder det: "Det er foreningens formål på enhver måde at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et medlemsblad". 
Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel. 
Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har gjort det lige siden. 
I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i landet. 
I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på 1.200. 
Til sammenligning er der i dag 33 lokalforeninger med 996  medlemmer pr. 31/12 2014.

Kaninernes historie 
Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark. 
I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol. 
Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og herresæder som foregangssteder. 
Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de "tamme" kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl.

Hvad får du ud af et medlemskab af DK?

1. Du vil først og fremmest få glæden ved at dele din interesse for et lille dejligt dyr med en masse andre kaninglade mennesker.

2. Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinjer med efterfølgende optagelse i Dansk Kanin Stambogsregister.

3. Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger.

4. Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.

5. Du kan deltage i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel - endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Desuden er DK medlem af Europaforeningen.

6. Mulighed for råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen.

7. Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner.

NB - Der er specielle regler for medlemmer af Stampe.

Du kan blive medlem af Danmarks Kaninavlerforening ved at kontakte:

Hovedkontor (forretningsfører)
Gitte Ostermann
Lystrupvej 72
3550 Slangerup
Tlf. 53 88 82 81
Kontortid: torsdag kl.19 - 21


Priser for medlemsskab.
Årligt kontigent: Voksne: 520.00 kr. 
Par (voksne): 780,00 kr. Gælder kun ved to samboende eller gifte voksne, ikke en voksen og et barn.
Ungdom til og med 17 år: 260,00 kr. 
Familieungdomsmedlem (ekstra medlem ud over en voksen eller ungdomsmedlem - uden blad): 130,00 kr.


Stampemedlem 150,00 kr.
Læs mere om Stampe her.

Hvis der tilmeldes via email, husk at oplyse om: 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Fødselsdato 
Email 
Evt. ønsket lokalforening.

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.