Skjern Dyrehospital melder også om et udbrud af VHD 2.

Jørgen Larsen


 

Vi har fået meddelelse fra Farum Dyreklinik, om at der er fundet VHD på Roskildeegnen.

Jørgen Larsen


 

Marie Floutrup, Odense, har bestået den afsluttende hopdommerprøve.
Tag godt i mod hende ude i foreningerne.

Hopudvalget ønsker tillykke.


 

På Hovedbestyrelsens aprilmøde blev det besluttet at rykke årets Repræsentantskabsmøde til

                                            Lørdag den 11. september kl.10.00

Baggrunden for denne ændring er, at myndighederne – siden vi fastlagde mødet til maj – har fremlagt en genåbningsplan, hvor man imidlertid skal lede længe for at finde noget om, hvornår man kunne forvente det indendørs forsamlingsforbud hævet eller afskaffet. Ser man på den vaccinationsplan, som er blevet fremlagt, forventes alle, der ønsker det, vaccineret ultimo juli. Ved at placere Repræsentantskabsmødet i september skulle der dermed være god margen til afholdelse af lokale generalforsamlinger mm.

Mødet vil som tidligere nævnt finde sted i Ullerslev Kultur- & Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Forslag til mødet skal være forretningsfører Susanna Mørck Kristensen eller formand Torben Christensen i hænde senest den 15. august 2021. Samme dato skal delegerede og andre gæster have tilmeldt sig hos Susanna.

Nærmere information om mødet følger i blad nr. 7/8 – 2021.

Efter forespørgsel hos de relevante myndigheder kan flg. tilføjes udmeldingen fra HB:
ifm. udendørs træning eller arrangement anses det ikke for forkert at opstille en pavillon med 1 lævæg/ teltvæg og tag på.
Da det er den lokale politimyndighed, der træffer afgørelse om, hvorvidt et arrangement overholder de udstukne restriktioner, anbefales det altid at tage en snak med disse, inden arrangementet sættes i værk.

Hovedbestyrelsen


 

Regeringens seneste udmelding åbner op for, at der pr. 1. marts 2021 kan afholdes udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi med op til 25 personer.

Vi forventer i løbet af uge 9 at modtage mere præcise tolkninger fra myndighederne på, hvordan "udendørs" skal tolkes, men indtil da må vi tolke det som telte, garager, halvtage etc. ikke er ok. Så snart vi har mere præcise informationer meldes dette ud her på hjemmesiden.

Man skal som forening være opmærksom på, at der kan være lokale lempelser/ skærpelser, som man selv er ansvarlig for at holde sig orienteret omkring f.eks. ved at kontakte de lokale myndigheder.

Samlinger, som ikke er organiseret af lokalforeningen, er ikke en foreningsaktivitet og er dermed omfattet af forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. Husk i øvrigt at overholde de almindelige tiltag med rigelig mængder af håndsprit, mindst 2 meters afstand osv.

Hovedbestyrelsen


 

Webinar-workshop: Hvad kan jeg dyrke af kaninfoder i haven?

Så har vi igen et gratis webinar planlagt til vores medlemmer, hvor du kan lære nyt ved at deltage hjemme fra din computer eller telefon :-)
𝗗𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗴 𝗲𝗿 𝗲𝗺𝗻𝗲𝘁: Hvad kan jeg dyrke af kaninfoder i haven?
𝗧𝗶𝗱𝘀𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁: Onsdag den 24. februar kl. 19:30

Læs nærmere under aktiviteter

Både Poul Erik Søndergaard og Søren Dalsgaard er stoppet som Kanin dommere.
Vi takker dem for deres tid som dommere.

Torben Vernersen
Dommerudvalget


 

Copyright © 2021 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.