Udskriv

Privatlivspolitik for Danmarks Kaninavlerforening

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Danmarks Kaninavlerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Lone Arildskov

Adresse: Egebakken 4, 9550 Mariager

CVR: 68501911

Telefonnr.: 40303766

Mail: Via formular på foreningens hjemmeside

Hjemmeside: www.kaniner.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

  1. Medlemsoplysninger:
  1. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:
  1. Oplysninger om frivillige med vederlag

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Personoplysningerne får vi fra dig. Børneattester får vi fra offentlige myndigheder.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

Formålene med at behandle yderligere oplysninger om foreningens frivillige med vederlag og bestyrelsesmedlemmer er:

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Manglende samtykke kan dog betyde, at der er aktiviteter, som du ikke kan deltage i.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.  Dog videregives adresseoplysninger til trykkeriet samt til Post Nord med henblik på udsendelse af medlemsblade.

Medlemsoplysninger videregives desuden til formanden for din lokalforening.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt. Dog opbevares oplysninger om kombination af navn og avlernummer i 5 år med henblik på sporing af avlere af bestemte kaniner, samt for at administrere kampagne om første års medlemskab til halv pris.

Oplysninger, som fremgår i stambogen og i hopregistreret slettes aldrig. Optagelse i disse registre sker kun, når du selv aktivt beder om at få stambogsført en kanin eller melder dig til et hopstævne.

Bestyrelsesmedlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Visninger: 5246