Hjem

I det nostalgiske hjørne

Dette er den første artikel fra gamle tidsskrifter. Her er vi tilbage i august 1938.
Artikelen hedder "Fjerkræ- og Kaninavlskursus" og er skrevet af den daværende redaktør. 

 

Fjerkræ- og Kaninavlskursus

Som det fremgaar af en annonce her i Tidsskriftet, afholder Forstander Ove Pinholt et 6 Dages Kursus i Fjerkræ- og Kaninavl på Kærehave Landbrugsskole ved RIngsted i Dagene fra 5. til 10. September 1938.
Af den udsendte Plan for Kursus'et fremgaar det, at Undervisningen er lagt saaledes til Rette, at Deltagerne vil faa en alsidig og praktisk Belæring om Fjerkræ- og Kaninholdet, der vil komme Avleren til Nytte i den hjemlige Bedrift. -- Deltagerne i Kursus kan bo paa Skolen og betaler for Undervisning, fuld Forplejning og Udflugter 40 Kr. Kursusdeltagerne maa selv medbringe Lagner, Haandklæder og Tæpper. Ubemidlede kan søge om frit Kursus. Ansøgningsskema og udførlig Plan Faas fra Skolen. Vi anbefaler alle interesserede Fjerkræ- og Kaninholdere, som har Lejlighed dertil, atovervære dette kursus.

Red. Jakob Hansen