Hjem

Retningslinier for (R)VHD2 (opdateret 30. august)
Skrevet af Administrator   
Søndag, 28. august 2016 11:45

Den smitsomme og yderst dødelige kaninsygdom (R)VHD2 (også kaldet Kaningulsot) har ramt Danmark d. 24/08-2016. Type 2 har været kendt siden 2010 i Frankrig, og den har ramt flere europæiske lande.

I den forbindelse har Danmarks Kaninavlerforening følgende oplysninger og retningslinier, som alle kaninejere – uanset antal og formål – bør læse og forholde sig til.

 

Smittebærere:

• Vild- og tamkaniner. Primært via blod, afføring, urin og pels

• Insekter. Blodsugende insekter som myg er oplagte smittebærer

• Mennesker/dyr, der færdes blandt smittede dyr / i områder med smittede dyr

Inkubationstid:

• 24 – 72 timer

• Evt. 12 – 36 timer efterfølgende med symptomer

Symptomer:

• Pludselig død (ingen forudgående symptomer)

• Høj feber

• Nedsat / ingen appetit

• Klart-blodigt udflåd fra næsen

• Kramper, efterfulgt af faldende temperatur og død (R)VHD2 er bekræftet i:

• Det sydlige Sverige t.o.m det sydlige Uppland

• Nordtyskland, 5-10 km fra den Dansk/Tyske grænse

• Bornholm

Hvor er risiko for smitte stor:

• Områder, hvor vilde kaniner færdes/lever

• Strækninger, hvor trækfugle mellemlander/fouragerer.

Hvordan skal man forholde sig ved mistænkelige dødsfald blandt ens kaniner / ved fund af døde vilde kaniner:

• Kontakt dyrlæge pr. telefon

• Bortskaf de døde dyr enten ved afbrænding, dyb nedgravning (½ m. +) eller afleveres på forbrændingsanlæg (anvist på fødevarestyrelsens hjemmeside)

• Undgå kontakt med andre kaniner

Hvordan skal man forholde sig ved mistanke om symptomer:

• Kontakt dyrlæge pr. telefon

Hvad kan man gøre forebyggende derhjemme:

• Undgå at besøge andre.. både med og uden kanin medbragt

• Undgå at deltage i møder og samlinger med andre kaninopdrættere/hoppere.

• Undgå at gå tur med din kanin i sele

• Undgå at have dine kanin ude i græsningsbure

• Overvej nøje hvor du plukker græs til din kanin, og overvej forebyggende at undlade græsplukning i denne begrænsede periode. Dette gælder også indsamling af tørret græs/hø

• Sørg for at have net for vinduer/døre til stalden/burene, så besøg af flyvende insekter minimeres

• Hav ikke vand stående i baljer/kander mv. i stalden

• Hent frisk drikkevand at give til kaninerne hver dag, og tag kanden med ind i huset

• Hæld gerne overskydende vand fra trugene før du giver nyt friskt vand

• Overvej hyppigere afvaskninger af vand og fodertrug

• Skift til staldtøj og sko/støvler – smitten kan sidde i tøj og sko og bæres videre på den måde

• Overvej at descinficere sko ved ud/indgang til stalden

• Kig til dyrene morgen og aften, og se til at give dig tid til at se og lugte efter i stalden

• Mug hyppigere ud i burene, og se til at binde sækkene med møg til, så insekter ikke kan komme til det

• Hvis du har kaninmøgbunke i haven, så få den dækket over, så insekter ikke kan komme til den

• Oplever du dødsfald i stalden – og det sker jo naturligt uden at det behøver at have noget med VHD/VHD2 at gøre – så tag engangshandsker på / brug avis at svøbe i, når du bortfjerner dyret, og se til at det bliver brændt eller smidt til skrald i lukket pose. Det er bedre at forebygge, i tilfælde af at det skulle vise sig at være den frygtede sygdom, som du derved hjælper med at smitte videre, hvis du ikke beskytter dig

• Nogle descinficerer tillige burene i forbindelse med at de muger ud, ligesom de descinficerer redskaber, foderspand mv. Alt sammen forebyggende

• Kontakt dyrlæge hvis du oplever dødsfald eller har alvorlig mistanke om sygdomsudbrud.

 

Download som PDF

Senest opdateret: Fredag, 02. september 2016 16:46