Hjem

Den aktuelle situation omkring kaninsygdommen (R)VHD2 PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Søndag, 28. august 2016 18:58

Danmark fik for godt en uge siden udbrud af kaninsygdommen (R)VHD2 på Bornholm, hvor vildkaniner og en håndfuld avleres tamkaniner er ramt. Det der er sket på Bornholm, er selvsagt en katastrofe for avlerne på Bornholm. De brave folk har dog handlet og handler situationen til et flot 12-tal. De har gjort det ultimative for at kontrollere situationen, og har igangsat sikkerhedsforanstaltninger, der rækker langt ud over Fødevarestyrelsens generelle anbefalinger.

Overordnet er situationen i det øvrige Danmark IKKE ændret efter situationen på Bornholm. Vi havde også før udbruddet på Bornholm VHD2 i nærområderne Sydsverige og Nordtyskland. Begge områder ligger tættere på Danmark end Bornholm. Det, at Bornholmsudbruddet er en del af Kongeriget Danmark har selvsagt opskræmt mange avlere og kaninholdere. Men smitten kender ingen landegrænser, så på risici-skalaen er situationen den samme som før udbruddet på Bornholm – fortsat dybt alvorlig, henset til smitten fra Sverige og Nordtyskland. – På den baggrund har Hovedbestyrelsen udsendt en kraftig anbefaling om at aflyse samtlige udstillinger, stævner, kaninsamlinger og om muligt møder mellem kaninholdere frem til og med 3. oktober 2016.

Det anbefales også, at man følger Fødevarestyrelsens generelle anbefalinger. Vigtigst er, at kaniner holdes indendøre, i de burde, stalde, hjem m.m. hvor de normalt holdes.

Fødevarestyrelsen har ikke reageret på Bornholm-udbruddene, og melder nok først ud, hvis sygdommen får en epidemisk udvikling. Kaniner er jo kategoriseret som kæledyr, og har som sådan ikke den samme bevågenhed som de eksport og økonomi relaterede husdyrarter. Så vi må selv holde øjne og øre åbne og tage de nødvendige forholdsregler. Er der tilfælde eller tvivl, er det vigtigt, at man, udover dyrlægen, også indberetter det til HB (Veterinærudvalget). I HB har vi jo kun de oplysninger vi får fra medlemmerne og lokalforeningerne.

Der er taget kontakt til DTU´s veterinærafdeling for at drøfte muligheden for at få fremskyndet tilladelsen til at bruge Filivac vaccinen.

Til sidst vil jeg appellere til, at man i denne alvorlige situation ikke skaber spin, men bevarer roen, fornuften og overblikket.

Hovedbestyrelsen vil løbende informere når der er nyt at berette.

Carsten Philipsen

Landsformand

Senest opdateret: Søndag, 28. august 2016 19:05