Hjem

Anmeldelse af VHD PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Torsdag, 08. september 2016 11:59

Da der har hersket lidt tvivl og usikkerhed om anmeldelse af VHD og omkostningerne ved analyse, vil jeg hermed ridse lovsættet op.

VHD og dets antigeneriske mutation og type 2 er anmeldelsespligtig. VHD er en såkaldt liste 2 sygdom.

 

Bekendtgørelse om praktiserende dyrlægers anmeldelse af husdyrsygdomme § 2 ” En dyrlæge eller et diagnostisk laboratorium SKAL ved mistanke om forekomst af en liste 2 sygdom (VHD er på denne liste) udtage og indsende materiale til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet eller et andet af af Fødevarestyrelsen hertil godkendt laboratorium. Ved påvisning af sygdommen skal dyrlægen eller det undersøgende laboratorium underrette Fødevarestyrelsen herom.”

I følge bekendtgørelsens §5 står der, at “alle udgifter i medfør af disse foranstaltninger (udtagning, fremsendelse og undersøgelse ) betales af Fødevarestyrelsen” .

Så på almindelig “dansk”. Når en avler har mistanke om VHD, skal han kontakte dyrlægen. Hvis denne skønner der er mistanke om VHD, skal han udtage prøver og sende dem til DTU og efterfølgende melde det til Fødevarestyrelsen, der betaler alle udgifter.

Efter avlers kontakt til dyrlægen og dennes diagnose, ligger den videre procedure ene og alene hos dyrlægen, der har den lovmæssige anmeldelsespligt, DTU og Fødevarestyrelsen. Når dyret/prøven er afleveret til dyrlægen, kan avleren koncentrere sig om at igangsætte de af Fødevarestyrelsen anbefalede foranstaltninger til at undgå smittespredning og afvente resultatet fra DTU.

Carsten Philipsen
Landsformand


Senest opdateret: Torsdag, 08. september 2016 12:04