Hjem

Vigtig meddelelse fra Veterinærinstituttet vedr. analyse resultater fra det tyske laboratorium PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Fredag, 30. september 2016 16:36

DTU´s Veterinærinstitut har sent fredag eftermiddag telefonisk meddelt undertegnede følgende vedr. situationen omkring VHD. De fremsendte prøver til det tyske laboratorium har vist positiv reaktion for VHD2 for prøverne fra Bornholm og Endelave.
Prøven fra Roskilde/Holbæk har reageret negativt på VHD, og dermed en afkræftelse på VHD
Der afventes fortsat resultaterne fra 2-3 prøver fra det øvrige Danmark fra det tyske laboratorium
Instituttet lagde stor vægt på, at vi i DK fortsat henstiller, at der ikke udstilles eller afvikles stævner og samlinger af kaniner indtil situationen er fuldt afklaret og dermed afventer de seneste resultater fra laboratoriet i Tyskland.
DK følger Instituttet henstilling om, at der ikke afvikles stævner, udstillinger eller samling af kaniner indtil situationen er afklaret. Dette betyder at en sådan foranstaltning om ikke at udstille og afvikle stævner og samling af kaniner indtil videre fortsætter efter den 3. oktober.
Så snart der er en afklaring og Instituttet accept af en normalisering af situationen, vil Hovedbestyrelsen meddele anbefaling til nye tiltag.

Carsten Philipsen
Landsformand


 

Senest opdateret: Fredag, 30. september 2016 16:48