På grund af situationen omkring Covid-19 aflyses Repræsentantskabsmødet, der var planlagt til afholdelse den 10. oktober, definitivt.

En enig hovedbestyrelse står sammen med foreningens Lovudvalg bag denne beslutning. En aflysning er et usædvanligt skridt, som er meget beklageligt, men endnu mere beklageligt ville det være, hvis mødets afholdelse resulterede i, at nogle af de fremmødte blev smittet og syge.

HB vil snarest melde en dato ud for mødets afholdelse i 2021, og gør allerede nu opmærksom på, at hvis Covid-19 situationen også umuliggør dette mødes afholdelse, vil mødet blive gennemført som et online-møde via zoom, som vi bl.a. kender det fra vores webinarer.

Alle indbetalte beløb vedrørende Repræsentantskabsmødet 2020 vil snarest blive tilbagebetalt af hovedkontoret.

Som det fremgår af dette års Repræsentantskabsmappe ønsker Lone Arildskov ikke genvalg til HB, og hun udtræder efter eget ønske derfor af HB og erstattes af den valgte 1. suppleant Rasmus Bjerner. Tak til Lone for indsatsen og velkommen tilbage til Rasmus.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at arrangementer og aktiviteter i lokalforeningers regi fortsat må gennemføres under hensyntagen til myndighedernes anvisninger.

På hovedbestyrelsens vegne

Torben Christensen

Landsformand


 

Copyright © 2021 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.