Udskriv

Årets Foreningslederpris gik til lokalforeningsformanden for Djursland Kaninavlerforening Jens Peter Mogensen, som i en årrække har stået i spidsen for en lokalforening med en stabil og kontinuerlig udvikling kendetegnet ved en god medlemspleje, en række initiativer til at hjælpe nye medlemmer godt i gang og en række udstillinger, som har tiltrukket flere og flere udstillere – senest den sidst afholdte landsudstilling med over 1300 dyr.

Bemærk: Som en konsekvens af den langvarige nedlukning, som følge af coronapandemien, valgte HB ikke at uddele nye priser i 2021, men fastholde de personer, som var blevet indstillet og valgt i 2020, men som følge af det aflyste Repræsentantskabsmøde dette år ikke var blevet behørigt hyldet.


 

Visninger: 3690