HB har været i dialog med Kulturministeriet, da vores arrangementer henregnes som kulturelle arrangementer.
For nærværende må der afholdes udstillinger, men disse må være lukkede foreningsarrangementer, dvs. man må ikke annoncere i dagspressen mv.
For at komme ind på udstillingen må man fremvise gyldig coronapas eller en negativ PCR-test, og medens man går rundt på udstillingen skal man bære mundbind eller visir.
Dommere, tilbærere og hopaktører må undlade at bære mundbind, medens de er aktive.
Såfremt disse retningslinier ændres, inden LU´s afholdelse, vil disse blive meddelt på foreningens hjemmeside og Facebook side med dags varsel.

På HBs vegne

Torben Christensen


 

Tilmelding og info om DM-LU 2022 foregår på LU's hjemmeside https://dm2022.kaniner.dk/

 

DM-LU 2022
 
På grund af covid-19 situationen har det længe været tvivl om, det overhovedet ville være muligt at afholde vores LU 2022 i Fjerritslev.
Usikkerheden om, hvad der kan komme af restriktioner og opfordringer fra myndighederne har været – og er for den sags skyld stadig – med til, at vi ikke har kunnet satse 100% på, at udstillingen bliver gennemført.
Lad det være sagt straks, både arrangørforeningerne og HB ønsker at gennemføre LU, også selv om det ville blive i en begrænset form, f.eks. et lukket arrangement forbeholdt foreningens medlemmer.
Vi forventer at have endelig klarhed over vores muligheder efter den 16. januar, og den 20. januar afholdes et møde mellem arrangørforeningerne og repræsentanter fra HB, hvor de endelige retningslinjer for udstillingen vil blive fastlagt.
Her og nu kan vi melde ud, at vi agter at gøre alt, hvad vi kan for at gennemføre udstillingen, så tilmeld dine dyr hurtigst muligt, således vi får et muligt overblik over udstillingens format og størrelse.

Et lyspunkt i mørket er, at LU 2023 nu er på plads. Dette bliver på Sjælland i weekenden 17. – 19. februar 2023. Arrangørerne er et samarbejde mellem en række sjællandske lokalforeninger, Midt – og Vestsjælland, Holbæk, Hørsholm – Lyngby, Hillerød og Roskilde.

Desværre har coronaen igen fat i det danske samfund med rekordhøje daglige smittetal, hvilket har afstedkommet en række restriktioner og opfordringer fra myndighederne. Et politisk flertal i Folketingets Epidemiudvalg har bakket op om disse restriktioner, som trådte i kraft søndag den 19. december, og omfatter en række tiltag bl.a. indenfor kultur-, idræts- og foreningslivet.

Arrangementer under Danmarks Kaninavlerforening henregnes som kulturelle aktiviteter, og nedenfor har vi lavet en kort opsummering af det, der efter hovedbestyrelsens opfattelse har betydning for vores hobby.

Lukning af lokaler og lokaliteter

En række faciliteter lukkes, herunder spillesteder, teatre, biografer og museer. I forhold til kaninverdenen er det vigtigt, at også lokaler, hvor der afvikles arrangementer – herunder f.eks. udstillinger, bedømmelser, hopstævner eller andre arrangementer, skal lukkes.

Opfordring om at aflyse foreningsaktiviteter i juleferieperioden

Myndighederne anbefaler desuden, at mængden af sociale kontakter begrænses i juletiden.

På den baggrund anbefaler Hovedbestyrelsen, at alle foreningsrelaterede aktiviteter aflyses indtil den 5. januar 2022. Anbefalingen omfatter alle foreningsaktiviteter – dvs. bedømmelser, udstillinger, stævner, træning og andet i foreningsregi.

Du kan altid holde dig opdateret om de gældende regler og anbefalinger på

https://coronasmitte.dk

Efter den 5. januar

På nuværende tidspunkt vil det efter den 5. januar være muligt at arrangere foreningsaktiviteter uden betalende publikum og kun forbeholdt foreningens medlemmer, selvfølgelig under forudsætning af, man følger myndighedernes anvisninger, som kan ændre sig med dags varsel – hold dig derfor løbende orienteret.

På Hovedbestyrelsens vegne den 21.december 2021

Torben Christensen, Landsformand


 

Det tyske Bundesramlerschau inkl. landudstillingen for Baden er d.d. aflyst grundet Corona-hensyn til medarbejderne.


 

Vores formand Torben Christensen er i dag blevet kontaktet vedrørerende et kaninhold i en institution i Brøndby Strand.
Der er aflivet en kanin, der i går viste symptomer med løbe-øjne og løbenæse, samt en hævet testikel.
I dag så kaninen mindre godt ud og havde klokkeklare symptomer og blev derfor aflivet.
Ingen andre viser endnu symptomer.

Billedet her er blikfang og har intet med sagen i Brøndby Strand at gøre.


 

Ved repræsentantskabsmødet den 11. september 2021 blev følgende valgt til hovedbestyrelsen af Danmarks Kaninavlerforening:

 - Formand: Torben Christensen

 - Næstformand: Bent Knudsen

 - Anton Dam

 - Jesper Tranberg

 - Lars Sørensen

 - Michael Ostermann

 - Mogens Hollensen

  1. suppleant: Bent Jensen
  2. suppleant: Inge Andersen

Som den opmærksomme læser af vores tidsskrift allerede i marts kunne konstatere, har HB ensstemmigt valgt at udnævne Hedvig Jørgensen til æresmedlem af Danmarks Kaninavlerforening.

Hedvig har for mange af DK’s medlemmer altid været en fast bastion i vores forening. Igennem en menneskealder har hun været formand i Hørsholm-Lyngby KAF, hun var i mange år en god og loyal næstformand i landsledelsen, hun har haft plads i en lang række forskellige af DK’s udvalg, hun har som en af de få i DK slået sine folder både i udstillingsmiljøet og i hopmiljøet f.eks. som leder af landsudstillingens sekretariat og som hopdommer gennem mange år. Det er simpelthen ikke muligt at opremse alle de steder, hvor Hedvig har ydet en indsats.

Denne formidable indsats igennem 60 år synes vi i HB bør honoreres med et æresmedlemskab, for der findes næppe nogen i DK’s landsorganisatoriske arbejde, som ikke er blevet påvirket af Hedvig.

Her i Repræsentantskabsmødets rammer har Hedvig også gennem årene været en fast og uundværlig bestanddel. Når hun langsomt skridtede op gennem salen efter at have bedt om ordet, så vidste man jo godt som HB-medlem, at nu gjaldt det om at lytte efter, for ellers risikerede man at få klemt et par ømme ligtorne, når der var noget, som efter Hedvigs bedømmelse godt kunne være klaret bedre og mere elegant end tilfældet måske var. Personligt har jeg ikke altid været fuldstændig enig i alle Hedvigs betragtninger her på repræsentantskabsmøderne, men omvendt har jeg heller aldrig hørt et indslag fra Hedvigs side, som ikke manede en til eftertanke.

Vi vil fra HB’s side benytte lejligheden til at hylde dig og sige dig tak for en helt enestående indsats.


 

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.