Udskriv

Efter forespørgsel hos de relevante myndigheder kan flg. tilføjes udmeldingen fra HB:
ifm. udendørs træning eller arrangement anses det ikke for forkert at opstille en pavillon med 1 lævæg/ teltvæg og tag på.
Da det er den lokale politimyndighed, der træffer afgørelse om, hvorvidt et arrangement overholder de udstukne restriktioner, anbefales det altid at tage en snak med disse, inden arrangementet sættes i værk.

Hovedbestyrelsen


 

Visninger: 22846