Kursus for foreningsledere i ny Stambogs-version af Udstillingsprogrammet

Kurset afvikles lørdag den 18. februar i forbindelse med DM/LU 2023.  Sted: Haslev-Hallerne – grupperum anvises ved ankomst.  Udstillings- og Stambogsudvalget indkalder til kursus for foreningsrepræsentanter i brug af Udstillingsprogrammet.  Der vil være plads til en repræsentant for hver lokalforening.

Indhold: Opdatering af medbragte computere til version 2.0 af Udstillingsprogrammet.

Nye funktioner: Hent tilmeldinger fra Tilmeldingssystemet. Flyt udstillingen til Stambogsprogrammet. Tildel katalognumre og returner til udstillerne. Udstilleren udfylder anmeldelsesskemaer via Stambogssystemet. Hent indtastede data på kaninerne til udstillingen. Udstilling med pointindtastning og præmieberegning. Overførsel af point til Stambogssystemet. Overførsel af ældre udstillinger til Stambogssystemet.  Kurset starter klokken 13:00 og forventes at vare 2½ time. Drikkevarer medbringes af deltagerne for egen regning.

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.