Udstilling

Sydvestfyns Racekaniners udstilling 2022, Levende Hobby afholdes i den gamle Årup hal, Skolegade 3, 5560 Årup, lørdag den 12. november 2022.
Elektronisk tilmelding: http://tilmelding.kaniner.dk/LH2022/ senest den 30. oktober 2022.
Stadepenge 60 kr. inkl. afgift.
Der kan bestilles morgenmad til 40 kr. og middagsmad til 70 kr.
Vi bruger udskrevne bedømmelseskort, derfor er det vigtigt at du udfylder ejererklæringen korrekt, og sender den retur senest onsdag den 9. november 2022 kl. 18.00.
Dyrene modtages lørdag den 12. november mellem kl. 7.30 og 8.30.
Udstillingen er åben for alle DK´s medlemmer.
Der præmieres i klasse L2 og der er en præmie for hvert 10. tilmeldte dyr. Efteranmeldte dyr deltager ikke i præmieringen.
Vandrepokalerne for ungdyr, ungdomsmedlemmer og tegnede racer er åbne for alle DK´s medlemmer.
Spørgsmål rettes til Helle J. Mathiasen på Tlf: 64 74 18 58.

Du kan betale på Mobil Pay på Tlf: 60 67 13 44 gerne inden fredag den 11. november kl. 18 eller kontant lørdag morgen.
Der afholdes udstilling af kælekaniner.
Kælekaninerne skal tilmeldes til Susanne Hansen på Email: susannegh_hansen@hotmail.com eller mobil: 42 18 74 02, senest den 1. november.

Efter tilmelding får du oplyst hvad tid du skal komme.
Vedrørende hopstævne henvises til hopkalenderen http://www.kaninhop.dk//kalender/

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.