Hopkaniner

Kaninhop er en sport, hvor alle kaniner kan være med. Her gælder det om at få kaninen til at hoppe over en serie af forhindringer med færrest nedrivninger i den hurtigste tid.
Kaninhop startede i Sverige i 1970’erne og kom til Danmark i 1990’erne.
Danmarks Kaninavlerforening har en del lokalforeninger, som afholder hoptræning og -stævner, og der kommer stadig flere til.

Sele- og hoptræning

Alle kaniner kan lære at hoppe, hvis de har lyst. Men det er oftest kaniner
som i en ung alder er meget nysgerrige og som bevæger sig rundt på egen
hånd, der bliver de bedste hopkaniner.
Før du kan starte hoptræningen, er det vigtigt, at din kanin har vænnet sig til at have sele på. Du kan starte med at give din kanin sele på, når den er omkring 10 uger.
Det er dog vigtigt, at du ikke presser din kanin til at skulle hoppe, men la-der den få en sjov oplevelse af at løbe stærkt, spise græs eller grave. Når den har vænnet sig til at gå tur i selen, kan du begynde at vænne den til, at du bestemmer, hvor den skal gå hen. Du kan både styre den med selen og ved at berøre den med hænderne ned langs kroppen. Husk at være forsig-tig, så kaninen ikke bliver skræmt. 

Start med små forhindringer

Nu kan du begynde at styre den hen imod nogle små forhindringer. Forhindringen kan være en pind, der ligger i græsset eller tomme mælkekartoner, der ligger side om side. Du skal forberede dig på, at have en del tålmodighed, da det ikke er alle kaniner, der med det samme forstår, hvad de skal gøre, når de kommer til en forhindring.
Det skal være sjovt for kaninen
Når kaninen har forstået, at den skal hoppe, kan du bygge en lille bane og træne på den. Men pas på at din kanin ikke mister modet, hvis du bygger forhindringerne for høje. Hvis kaninen har revet mange forhindringer ned, skal du bygge en lettere bane, som den kan klare at hoppe igennem.
Det vigtigste er, at det er sjovt for kaninen! Derfor er det vigtigt, at du stopper, mens legen er god, så kaninen får en positiv oplevelse ud af at hop-pe.

Forhindringer

Du kan lave forhindringer selv, købe dem hos forskellige privatpersoner el-ler i nogle dyrehandler. Det er vigtigt, at tværpindene kan falde uhindret ned fra begge sider, så kaninen ikke slår sig. For eksempel hvis den løber ind i pindene. Eller sparker til dem. 

Hvis du vil læse mere har Danmarks kaninavlerforening en pjece om kaninhop, så følg dette link: https://kaniner.dk/wp-content/uploads/kaninhop2.pdf

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.