Når du skal udstille for første gang

De fleste har racekaniner for at kunne deltage i udstillinger. Men du kan ikke bare lige tage kaninen med på udstilling og så forvente, at den klarer sig godt. Du kan selvfølgelig være heldig, at det går godt. Men oftest stiller det krav til avleren at gøre kaninen klar til udstilling.

Hvad skal jeg først gøre?

  • Du skal være medlem af Danmarks Kaninavlerforening
  • Dine kaniner skal være racerene
  • Dine kaniner skal være sunde og raske. De må ikke være forkølede eller have misdannelser
  • Dine kaniner skal være rene og pæne, så sørg for at de altid har rent halm at gå i
  • Dine kaniner skal være øretatoverede inden de er ti uger gamle. Kontakt din lokalforening for at få hjælp
  • Få ungerne sat i enkeltbure senest når de er 3½ måneder. Så undgår du rifter og bidmærker, der kan ødelægge pelsen, og dermed minimerer du risikoen for hvide hår hos farvede dyr
  • Sørg for at dine kaniner følger de anvisninger om vægt, der er for de enkelte racer. Kontakt lokalforeningen eller køb Nordisk Kaninstandard.
  • Kastrater kan ikke udstilles som racekaniner, men gerne på de efterhån-den mange kælekaninudstillinger rundt om i landet. 

Udstillinger

Det er lokalforeninger og specialklubber under Danmarks Kaninavlerfor-ening, der holder udstillinger. Udstillingerne bliver annonceret under foreningsmeddelelser i Tidsskrift for Kaninavl med angivelse af tid og sted for afholdelse, hvilke klasser der kan udstilles i, tilmeldingsfrist, kontaktperson og prisen per udstillet kanin (stadepenge).
Annonceringen sker oftest et par måneder før udstillingen.
Bedømmelsen sker af uddannede dommere, som bedømmer efter Nordisk Kaninstandard.
Det er arrangørerne, der bestiller dommerne. 

Anmeldelsesblanket og bedømmelseskort

Tilmelding til en udstilling sker gerne en til to uger før udstillingen. Enten via en online tilmeldingsformular eller ved at skrive/ringe til en kontaktper-son for udstillingen. Om det er det ene eller anden måde, du skal tilmelde, kan du læse om i annonceringen i Tidsskriftet og på kaniner.dk.
Når du kommer med dyrene til udstillingen, skal du have udfyldte bedømmelseskort med på dine kaniner. Du kan købe bedømmelseskort på Danmarks Kaninavlerforeningens hovedkontor og ved enkelte lokalforeninger. Få hjælp hos din lokalforening til at udfylde kortene.
Som udstiller bærer du selv ansvaret for dine kaniner såvel under selve udstillingen som under transporten til og fra udstillingen. 

Klargøring til udstilling

Sørg for at dine kaniner er vant til at komme ud af buret. Lad dem jævnligt sidde på et tæppe på et bord. Denne form for træning er guld værd i den sidste ende, da en medgørlig kanin gør dommeren glad.
Tjek om ørerne er rene – også i bunden. Tag en vatpind med lidt madolie og rens eventuel voks og snavs væk.

Kløerne skal være nyklippede. Klip kløerne fem millimeter under blodåren. Til mindre racer kan du sagtens bruge en almindelige klosaks til kæledyr eller en tre-i-en. Ellers brug en skarp skævbider eller knibtang. Men pas på du ikke rykker kloen af.
Har du farvede kaniner, skal du kigge efter hvide hår. Du kan fjerne enkelte hvide hår med en pincet. Det er forbudt at farve pelsen, så har du en kanin med mange enkelte hvide hår eller større pletter, så lad være med at udstille den. Du kan alligevel ikke bruge den til avl, da hvide hår ofte er arveligt. 

Kig tænderne efter.

Kaninen slider normalt selv sine tænder, så de sidder pænt overfor hinanden. Men skæve tænder fra arv eller skade gør, at kaninen ikke bliver bedømt. Skæve tænder er dyrplageri, og du bør aflive kaninen.
Få vejet kaninen. Vægten skal du skrive på bedømmelseskortet.
Kaninen skal selvfølgelig være ren og pæn – også på bagbenene og ved kønsdelene. Hvis du for eksempel har trådvæv mellem dine kaniner, kan det være en idé at sætte en plade i, for at de ikke strinter på hinanden 

Fine tænder!


I Nordisk Kaninstandard kan du finde standarden for netop din racekanin eller farvevariant. På udstillinger i resten af Europa benyttes de fleste steder nationale standarder, bortset fra de store Europaudstillinger, hvor der benyttes en speciel Europastandard.

Transport til udstilling

Sørg for at have en god kasse til at transportere din kanin i til udstilling. Kassen skal være ren, velstrøet med halm og have en passende størrelse til din kanin. Vær sikker på at kaninen kan få luft under transporten. Det er især vigtigt om sommeren.
Husk rene vand– og fodertrug. Ofte står der i annonceringen af udstillingen, hvad der bliver fodret med. Men du kan altid aftale med arrangørerne, at du selv fodrer din kanin. 

Aflevering af kaninen

I annonceringen står der i hvilket tidsrum, du skal komme med din kanin. Kontakt arrangørerne hvis du ikke kan overholde dette.
Du sætter selv din kanin i det opstillede udstillingsbur og sætter vand– og fodertrug i buret. Du kan som regel stille transportkassen under buret.
Find sekretariatet og aflever bedømmelseskort. Hvis ikke du har sendt ”Anmeldelsesblanket og ejererklæring” ved tilmelding, skal du aflevere den sammen med bedømmelseskort.
Find kassereren og få betalt stadepenge. Så bliver han så glad.

Stambog over kaniner

Kaniner kan blive optaget i Danmarks Kaninavlerforenings stambog, når de har været udstillet og bedømt som voksendyr af en uddannet dommer.
Spørg om reglerne hos din lokalforening inden udstillingen, og husk at sætte kryds på bedømmelseskortet for registrering. 

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.