Om os

Kaninavlerforening for alle
Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er
interesseret i kaniner på den ene eller anden måde. 

DK har medlemmer over hele landet. 
DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter,
kaninhoppere og ejere af kælekaniner.

DK’s historie 
DK blev stiftet den 6. marts 1895. Indtil 1937 var navnet
“Foreningen til Kaninavlens Fremme”. 
I formålsparagraffen hedder det: “Det er foreningens formål på enhver måde
at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et
medlemsblad”. 
Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel. 
Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har
gjort det lige siden. 
I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i
landet. 
I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på 1.200. 

Kaninernes historie 
Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det
meste af Europa; også enkelte steder i Danmark. I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle
tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store
murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet
buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol. 

Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede
forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og
herresæder som foregangssteder. 
Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de
“tamme” kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og
farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse
nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl.

Hvad får du ud af et medlemskab af DK?

 1. Du vil først og fremmest få glæden ved at dele din interesse
  for et lille dejligt dyr med en masse andre kaninglade mennesker.
 2. Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark
  og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinjer med efterfølgende
  optagelse i Dansk Kanin Stambogsregister.
 3. Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt.
  Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt
  oversigter over arrangementer og udstillinger.
 4. Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.
 5. Du kan deltage i et fællesskab med ligestillede i
  lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel – endda på tværs af
  landegrænser, da DK har nære forbindelser til især Norge, Sverige, Finland og
  Tyskland. Desuden er DK medlem af Europaforeningen.
 6. Mulighed for råd og vejledning fra erfarne medlemmer og
  bestyrelsen i lokalforeningen.
 7. Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af
  redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner.

 

NB – Der er specielle regler for medlemmer af Stampe.

Du kan blive medlem af Danmarks Kaninavlerforening ved at
kontakte:

Hovedkontor (forretningsfører)
Gitte Ostermann
Lystrupvej 72
3550 Slangerup
Tlf. 53 88 82 81
Kontortid: torsdag kl.19 – 21

Priser for medlemsskab.
Årligt kontigent: Voksne: 520.00 kr. 
Par (voksne): 780,00 kr. Gælder kun ved to samboende eller gifte voksne, ikke
en voksen og et barn.
Ungdom til og med 17 år: 260,00 kr. 
Familieungdomsmedlem (ekstra medlem ud over en voksen eller ungdomsmedlem –
uden blad): 130,00 kr.

Stampemedlem 150,00 kr.

Hvis der tilmeldes via email, husk at oplyse om: 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Fødselsdato 
Email 
Evt. ønsket lokalforening.

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.