Problemer med den gamle stambog – oprettelse på den nye stambog

Der er desværre sket den uheldige situation, at vores nuværende stambogssystem er gået ned og det har ikke været muligt at genskabe systemet indenfor de muligheder som er til rådighed for DK.
En enig Hovedbestyrelse har derfor truffet den beslutning, at det nye stambogssystem tages i brug med det samme.
Dette er sket ud fra en økonomisk betragtning samt, at vores fremtidige stambogssystem er klar til brug.
I næste nummer af tidsskriftet (december) vil det blive beskrevet hvordan foreningerne skal forholde sig til de udstillinger der allerede er indmeldt til stambogskontoret, hvor der ikke er udsendt stamtavler, ligesom hvordan hver enkelt avler kan få hjælp fremadrettet.
Vi vil derfor opfordre alle udstillere (og andre interesserede medlemmer) til at blive oprettet til den nye stambog og få oprettet sine kaniner deri. Det er samme bruger, som bruges til Tilmeldingssystemet og Stambogssystemet, og en ny bruger oprettes på http://tilmelding.kaniner.dk/login/createUser.php – efter oprettelse af bruger og godkendelse af bruger, vil du inden for nogle dage blive godkendt til at logge ind på det nye stambogssystem og kan logge ind på https://stambog.kaniner.dk/
En detaljeret brugervejledning til det nye stambogssystem er lige på trapperne. Og er der ellers spørgsmål, problemer eller brug for hjælp, kontakt da Udstillings- og Stambogsudvalget.

Hovedbestyrelsen.

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.