Sommerudstilling med race-og kælekaniner samt hopstævne den 24.-25. august 2024.

I Sdr. Hygum på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding. Udstillingen afholdes sammen med gårdens årlige høstdage, hvor der bl.a. høstes på gammeldags facon.

Der præmieres i klasse L2, D og M. Der tildeles præmier til og med 282 point/95 point. Der er ærespræmie til alle ungdomsmedlemmer ved min. 90 point. Vi benytter elektroniske bedømmelseskort. Stadepenge er 55 kr. pr. katalognummer inkl. udstillingsgebyr. Ønsker man et katalog koster det 20 kr. Pengene bedes indbetalt senest den 14. august på konto i Nordea: reg. nr. 2451 konto nr. 8982342849. Husk at oplyse navn ved indbetaling.

Anmeldelsesliste og ejererklæring, skal være udfyldt inden dyrenes ankomst. Dyrene møder lørdag morgen, i mellem kl. 7- 8. Der dystes om følgende vandrepokaler: Bedste hun med unger, bedste ungdomsudstiller, bedste ungdyr og bedste dværgrace enkeltdyr og voksen udstiller af egen avl.

Bedømmelse af kælekaniner foregår lørdag formiddag. Der er præmier til alle. Kælekaniner udstilles kun lørdag og må tages med hjem samme dag. Stadepenge for kælekaniner er 30 kr., tilmelding i klasse Q.

Der vil være gratis entré for tilmeldte og hjælpere, men øvrige familiemedlemmer skal betale entré hvis man er der i hjemstavnsgårdens åbningstid mellem klokken 10-16.

Foreningen serverer morgenmad lørdag ca. kl. 8.00 for 30 kr. Der er præmieoverrækkelse efter fælles nedtagning af bure søndag. Online tilmelding til udstilling og morgenmad foregår til Karina V. Birk på: https://tilmelding.kaniner.dk/sommersdrhygum2024// eller Email: sekretaer1.haderslevkaniner@gmail.com senest den 14. august.

Login her

Indtast dine oplysninger nedenfor

Indmeldelse i Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

Udmeldelse af Danmarks Kaninavlerforening

Indtast dine oplysninger nedenfor

* Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedkontoret inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato.Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år.Der er løbende kontingent.

Adresseskifte

Indtast dine oplysninger nedenfor

Foreningsskifte

Udfyld denne formular, hvis du vil skifte over til en anden lokalforening i Danmarks Kaninavlerforening.Gælder ikke til skifte til eller fra specialklubber.